Kancelaria
Doradcy Podatkowego

Nawiązanie współpracy rozpoczynamy od spotkania informacyjnego – w trakcie którego ustalamy oczekiwania klienta co do sposobu realizacji usług świadczonych przez naszą kancelarię, przedstawiając jednocześnie zasady i schemat współpracy, zakres usług wchodzących w skład podstawowej usługi księgowej i zasady naliczania opłat za usługi dodatkowe.

W przypadku gdy klient zmienia obsługujące go biuro ustalamy co jest przyczyną tej zmiany i w jaki sposób możemy spełnić oczekiwania klienta co do jakości i sposobu wykonania usługi. Spotkanie informacyjne na temat świadczonych usług jest bezpłatne.

Wycena usługi opiera się na cenniku opublikowanym na naszej stronie internetowej, jednakże całościowa opłata zależy także od ilości i zakresu usług dodatkowych.