Kancelaria
Doradcy Podatkowego

Siedzibą firmy jest Poznań, jednakże obsługujemy klientów zamieszkujących na stałe także kilkaset kilometrów poza Poznaniem. Wykorzystujemy do tego najnowocześniejsze formy komunikacji z klientem i urzędami skarbowymi a także zakładem ubezpieczeń społecznych. Wszystkie dokumenty klienta są archiwizowane on-line i dostępne tam do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Korzystamy zarówno z systemu eupap (służącego do kontaktów z szeroko pojętą administracją państwową), portalu podatkowego jak i systemu epue (platforma ZUS). Pozwala nam to na takie zorganizowanie współpracy, by wizyta klienta w kancelarii nie była konieczna na żadnym etapie współpracy. I tak – mamy wieloletnich klientów, którzy nigdy nie widzieli nas osobiście, lub stało się to po kilku latach współpracy.