Zeznania roczne PITy – PIT-37, PIT-36, PIT-39, PIT-28 i inne

Biuro oferuje sporządzanie wszystkich rodzajów zeznań rocznych PIT-37, PIT-36, PIT-39, PIT-28 i inne

Aby pracownicy mogli sporządzić zeznanie roczne „od ręki” proszę przygotować lub przesłać e-mailem następujące dokumenty:

  • PITy-11, PITy-11a, PIT-8C
  • do odliczenia ulgi rodzicielskiej – pesele dzieci lub imiona i nazwiska wraz z datą urodzenia
  • potwierdzenia przelewów darowizn na organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
  • dane podmiotu dla którego podatnik chce przekazać 1% swojego podatku
  • w przypadku korzystania z ulgi internetowej – faktury za internet i potwierdzenia płatności za te faktury
  • w przypadku korzystania z ulgi rehabilitacyjnej – ksero zaświadczenia o niepełnosprawności, dokumenty potwierdzające wydatki zw. z niepełnosprawnością (faktury), ksero dowodu rejestracyjnego – w przypadku korzystania z ulgi na dojazdy (na zabiegi rehabilitacyjne)
  • jeśli PIT ma być od razu wysłany elektronicznie – dane autoryzujące (proszę kliknąć w link)
  • w przypadku PIT-39 dot. sprzedaży nieruchomości prosimy o kontakt w celu ustalenia zakresu usługi (czy tylko zeznania czy także przygotowanie danych)

Szczegółowy cennik

W przypadku wysyłania dokumentów przez e-mail rozliczenie zostanie wykonane po zaksięgowaniu wpłaty, zapłata dokumentowana jest paragonem, lub na życzenie klienta fakturą.