Zeznania roczne
PIT-36, PIT-36L, PIT-28 – tylko z działalności gospodarczej 150 zł/h netto, dla klientów biura w cenie usługi podstawowej, opłata naliczana co pół godziny.
PIT-37, PIT-36 do dwóch PIT-11, PIT-40, PIT-11a 50 zł brutto, dla klientów biura – 40 zł brutto
Zeznania z rozliczeniem dochodów z zagranicy, zeznania z najem prywatnym, zeznanie PIT-39, PIT-38 od 100 brutto – wycena indywidualna w zależności od czasu potrzebnego na wykonanie zlecenia
Każdy dodatkowy PIT-11 ponad 2 12 zł brutto
Załączniki (np. PIT/O) 12 zł brutto
Ulga rehabilitacyjna 1 zł za każdą fakturę, nie mniej niż 3 zł na miesiąc – pozycje związane z posiadaną niepełnosprawnością muszą być oznaczone
Sporządzenie czynnego żalu (w przypadku wysyłki zeznania po terminie) 50 zł brutto
Elektroniczna wysyłka do US Bez opłat (konieczny przychód z zeznania z roku poprzedzającego rok złożenia deklaracji)