Nawiązanie współpracy:

  1. Spotkanie informacyjne lub korespondencja mailowa/kontakt telefoniczny.
  2. Wyjaśnienie i uzgodnienie ważnych elementów umowy, w tym ceny.
  3. Podpisanie umowy.

Co miesiąc:

  1. Klient zbiera otrzymane dokumenty księgowe do dostarczonej przez biuro teczki.
  2. 1-7 danego miesiąca – odbiór dokumentów od klienta przez kuriera lub dostarczenie dokumentów przez klienta do biura, kurier odbiera dokumenty po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
  3. W uzgodnionym w umowie terminie klient otrzymuje informację co do wysokości zobowiązań podatkowych – księgę w formie elektronicznej, deklarację VAT, wyliczenie podatku lub inne uzgodnione zestawienia. Pełna informacja przesyłana jest w formie mailowej, natomiast smsowo informujemy klienta o wysokości i terminach wpłaty podatków.

Klient ma możliwość samodzielnego dostarczenia dokumentów do doradcy – prosimy jednak o wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty, w sytuacji gdy przy okazji przekazania dokumentów klient chciałby omówić sprawy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub otrzymać poradę podatkową.

Na bieżąco odpowiadamy na zapytania mailowe lub telefoniczne klienta związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, obsługiwaną przez nasze biuro, w tym w zakresie płac i kadr.