Nawiązanie współpracy:

 

 

  1. Spotkanie informacyjne lub korespondencja mailowa/kontakt telefoniczny.
  2. Wyjaśnienie i uzgodnienie ważnych elementów umowy, w tym ceny.
  3. Podpisanie umowy.

 

Co miesiąc:

 

  1. 1-5 danego miesiąca  – odbiór dokumentów od klienta przez kuriera lub dostarczenie dokumentów przez klienta do biura, kurier odbiera dokumenty po wcześniejszym uzgodnieniu (telefoniczne lub mailowe).

  2. Bezpośrednio po dostarczeniu dokumentów do biura skany dokumentów pojawiają się w aplikacji  on-line, co w razie wątpliwości pozwala sprawdzić kompletność przekazanych dokumentów.  Klient otrzymuje protokół przyjęcia dokumentów, gdzie biuro wskazuje ewentualne braki dokumentów okresowych  takich jak faktury za telefon, leasing czy czynsz.

  3. W przypadku korzystania z programu do wystawiania faktur dostarczonego przez biuro nie ma konieczności dostarczania faktur tam wprowadzonych, biuro samo ściągnie potrzebne dane.

  4. W razie wątpliwości lub pytań biura co do dostarczonych dokumentów, klient otrzymuje sms, informujący o zapytaniach skierowanych do niego w aplikacji on-line (klient widzi jakiej faktury dotyczy zapytanie – jest ona zeskanowana i widoczna na ekranie wraz z zapytaniem biura – klient zostawia komentarz bezpośrednio przy fakturze).

  5. W uzgodnionym w umowie terminie klient otrzymuje informację co do wysokości zobowiązań podatkowych – księgę w formie elektronicznej, deklarację VAT, informację VAT-UE, VAT-27, VAT-8, VAT-9M wyliczenie podatku lub inne uzgodnione zestawienia (w zależności od występujących u klienta). Pełna informacja przesyłana jest w formie mailowej, natomiast smsowo informujemy klienta o wysokości i terminach wpłaty podatków.

 

Klient ma możliwość samodzielnego dostarczenia dokumentów do doradcy – prosimy jednak o wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty, w sytuacji gdy przy okazji przekazania dokumentów klient chciałby omówić sprawy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub otrzymać poradę podatkową.

Na bieżąco odpowiadamy na zapytania mailowe lub telefoniczne klienta związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, obsługiwaną przez nasze biuro, w tym w zakresie płac i kadr.