Nawiązanie współpracy:

  1. Spotkanie informacyjne lub korespondencja mailowa/kontakt telefoniczny.
  2. Wyjaśnienie i uzgodnienie ważnych elementów umowy, w tym ceny.
  3. Podpisanie umowy.

Co miesiąc:

1. 1-5 danego miesiąca – odbiór dokumentów od klienta przez kuriera lub dostarczenie dokumentów przez klienta do biura, kurier odbiera dokumenty po wcześniejszym uzgodnieniu (telefoniczne lub mailowe).

2. W przypadku korzystania z programu do wystawiania faktur dostarczonego przez biuro nie ma konieczności dostarczania faktur tam wprowadzonych, biuro samo ściągnie potrzebne dane, o ile klient wyrazi na to zgodę. Ściągnięcie danych następuje 5 dnia każdego miesiąca. W przypadku wprowadzania do systemu faktur dotyczących poprzedniego miesiąca po tym dniu klient informuje biuro o tym fakcie.

3. Po zeskanowaniu dokumentów i preksięgowaniu w programie Saldeo jeśli występują pytania do przedłożonych dokumentów księgowych – są one dostępne w programie Saldeo, obok skanu dokumentu, którego dotyczy pytanie. W przypadku braku dokumentów okresowych okresowych (np. leasing, czynsze, telekomunikacja) klient otrzymuje listę braków mailowo. Klient otrzymuje także sms informujący o konieczności uzupełnienia braków i/lub konieczności dokonania opisów w programie.

4. W uzgodnionym w umowie terminie klient otrzymuje informację co do wysokości zobowiązań podatkowych – księgę i składane deklaracje w formie elektronicznej (w zależności od występujących u klienta). Pełna informacja przesyłana jest w formie mailowej, natomiast smsowo informujemy klienta o wysokości i terminach wpłaty podatków.

Klient ma możliwość samodzielnego dostarczenia dokumentów do doradcy – prosimy jednak o wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty, w sytuacji gdy przy okazji przekazania dokumentów klient chciałby omówić sprawy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub otrzymać poradę podatkową.

Na bieżąco odpowiadamy na zapytania mailowe lub telefoniczne klienta związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, obsługiwaną przez nasze biuro, w tym w zakresie płac i kadr.