Klienci zmieniający obsługujące biuro rachunkowe otrzymują 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące obsługi. Udzielony rabat nie może przekroczyć 300 zł netto, nie dotyczy klientów prowadzących pełne księgi rachunkowe, a okres na jaki zostanie zawarta umowa musi wynosić co najmniej 24 miesiące.

Polecenie biura przez klienta skutkujące podpisaniem umowy przez nowego klienta – rabat przez trzy miesiące jak dla klientów zmieniających biuro, nie więcej jednakże niż rabat udzielony nowemu klientowi.
Udzielenie rabatu klientowi polecającemu, nie ma wpływu na rabat przyznany nowemu klientowi (tj. rabat otrzymuje zarówno klient polecający jak i nowy klient).

Osoby rozpoczynające działalność z naszym biurem otrzymują 50% rabat przez pierwsze 3 miesiące obsługi bez względu na kwotę rabatu.

Rabat naliczany jest również w przypadku gdy usługa księgowa obejmuje – poza bieżącą ewidencją – wyprowadzenie i zaewidencjonowanie zaległości.