w2Firma Acega oferuje bezpłatne przypomnienia smsowe i/lub mailowe o zbliżających się terminach płatności – przypomnienia mogą dotyczyć zarówno płatności podatków, składek ZUS jak i innych innych zdarzeń wskazanych przez klienta. Standardowo klient otrzymuje informację o zbliżających się terminach płatności i wysokości składek ZUS oraz o terminach i wysokości podatków. Szczegóły są przekazywane mailowo – tj. książka przychodów i rozchodów, deklaracje VAT, VAT-UE, listy płac, wyliczenia podatków. Smsowo informujemy o zdarzeniach, które wymagają od przedsiębiorcy konkretnego działania – w tym wypadku dokonania płatności.