Usługi księgowe

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

 • prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów,
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług (jeśli dotyczy),
 • rozliczanie transakcji międzynarodowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • rozliczanie właścicieli (w tym ZUS),
 • sporządzanie deklaracji do US i ZUS,
 • reprezentacja przed urzędami.

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowych

 • prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług,
 • rozliczanie transakcji międzynarodowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • rozliczanie właścicieli (w tym ZUS),
 • monitoring należności,
 • reprezentacja przed urzędami.

Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)

 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT,
 • sporządzanie raportów miesięcznych i rocznych,
 • rozliczanie transakcji międzynarodowych,
 • monitoring należności i zobowiązań,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • rozliczanie właścicieli,
 • sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS,
 • reprezentacja przed urzędami.

Kadry, płace, ZUS

 • listy płac,
 • sporządzanie i rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło,
 • deklaracje ZUS (sporządzanie i wysyłka),
 • sporządzanie PIT-11 dla pracowników, pit-4R,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową.

Doradztwo podatkowe

 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w sprawach podatkowych, celnych i egzekucyjnych,
 • reprezentacja w trakcie kontroli podatkowej,
 • reprezentacja przed organami podatkowymi w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami podatkowymi i kontrolnymi,
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi.

Inne usługi (przykładowo):

 • rozliczanie najmu prywatnego,
 • doradztwo przy zakładaniu, zawieszaniu i likwidacji działalności gospodarczej,
 • sporządzenie polityki rachunkowości wraz z planem kont,
 • wypełnienie dokumentów kredytowych,
 • sporządzanie biznes planu,
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych,
 • wyprowadzanie zaległości ZUS
 • sporządzenie wniosków VZM-1 – zwrot wydatków na materiały budowlane.