w1Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów a jednocześnie zapewniając dobrą i sprawną wymianę informacji firma Acega zapewnia bezpłatny odbiór dokumentów u klienta.

Prowadzenie działalności gospodarczej jest zajęciem bardzo absorbujących i nierzadko trudno jest przedsiębiorcy dostarczyć dokumenty do biura w godzinach jego pracy. Dobrym rozwiązaniem jest więc odbiór dokumentów przez kuriera u klienta, niekoniecznie w jego siedzibie a w miejscu przez niego wskazanym (np. w miejscu wykonywania danych prac).