Anna Cegielska, doradca podatkowy nr wpisu 12 228 jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo. W 2005 roku ukończyła Podyplomowe Studium Podatków i Skarbowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2005 – 2013 pracownik urzędu skarbowego, kolejno w działach Osób Fizycznych Nieprowadzących Działalności Gospodarczej, w Dziale Osób prowadzących działalność gospodarczą (Referat Osób Prawnych), a od roku 2011 w Dziale Postępowań Podatkowych zajmującym się prowadzeniem postępowań podatkowych z zakresu podatku od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatku od osób prawnych, podatku od spadków i darowizn a także podatku od czynności cywilno-prawnych.

Anna Cegielska posiada także kilkuletnie doświadczenie jako księgowa zajmująca się obsługą zarówno osób fizycznych prowadzących działalność w oparciu o uproszczone ewidencje (książka przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany), osób prawnych prowadzących księgi rachunkowe jak również podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej.

Firma Acega obsługuje podmioty z różnych branż i w różnych formach opodatkowania. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm działających na rynku nieruchomości. Obsługujemy także wspólnoty mieszkaniowe.  Korzystamy z programu Comarch Optima.