Nawiązanie współpracy rozpoczynamy od spotkania informacyjnego – w trakcie którego ustalamy oczekiwania klienta co do sposobu realizacji usług świadczonych przez doradcę podatkowego. W przypadku gdy klient zmienia obsługujące go biuro ustalamy co jest przyczyną tej zmiany i w jaki sposób możemy spełnić oczekiwania klienta co do jakości, sposobu wykonania i ceny usługi. Spotkanie informacyjne jest bezpłatne i może odbyć się również w siedzibie klienta.  Wszelkie szczegóły mogą być także ustalone drogą mailową lub telefoniczną, bez osobistego kontaktu.

Wycena usługi opiera się na cenniku opublikowanym na naszej stronie internetowej. Wpływ na ostateczną ofertę mają następujące elementy (częściowo uwzględnione w cenniku):

 • forma opodatkowania,
 • status podatnika w zakresie podatku od towarów i usług (VAT),
 • średnia ilość dokumentów księgowych w miesiącu, lub w przypadku działalności o charakterze sezonowym średnia ilość dokumentów w ustalonym okresie rozliczeniowym,
 • liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę,
 • liczba osób wykonujących czynności w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło,
 • występowanie rozliczeń w walutach obcych,
 • ilość i częstotliwość w okresach rozliczeniowych transakcji typu import/eksport, wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
 • ilość i rodzaj samochodów w firmie, prowadzone w związku z nimi ewidencje,
 • prowadzenie ewidencji obrotów na kasie fiskalnej
 • najem prywatny rozliczany na zasadach ogólnych,
 • ilość rachunków bankowych zarówno prowadzonych w walucie polskiej jak i obcych (tylko w przypadku ksiąg handlowych – pełna księgowość),
 • zakres miesięcznego raportowania.