Usługi  dodatkowe

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej, VAT-R, zgłoszenie do ZUS, rejestracja w epuap, epue. Bez opłat dla klientów podpisujących umowę z biurem w zakresie obsługi księgowej, w innym wypadku 150 zł netto
Program do fakturowania ifaktury24 w cenie usługi podstawowej
Konwersja danych z systemów do fakturowania klienta w cenie usługi podstawowej
Odbiór dokumentów od klienta w cenie usługi podstawowej – w przypadku pakietu pow. 150 zł netto miesięcznie, pozostałe plany taryfowe – w cenie kuriera
Struktura w VAT ceny uzgadniane indywidualnie
Usługa ekspres – wykonanie usługi księgowej w terminach ustawowych – przypadku dostarczenia dokumentów/gotowości do przekazania pomiędzy 8 a 18 dniem miesiąca . 5 zł netto za każdy dzień spóźnienia
Usługa ekspres – przychody – zaksięgowanie dokumentów przychodowych dostarczonych po 18 dniu miesiąca 50 zł netto
Korekty deklaracji (ZUS, US) z przyczyn nie leżących po stronie biura 30 zł netto
Wyliczenie diet w delegacji krajowej i/lub zagranicznej (w przypadku podróży łączonych – 2 delegacje) Cena 3 dokumentów księgowych w wybranej opcji za każdą delegację (jeśli łącznie nie zostanie przekroczona ilość dokumentów księgowych – bez opłat).
Wystawianie faktur w imieniu klienta w programie do fakturowania – 1 szt. 8,00 zł netto
Wystawienie faktury korygującej w programie o fakturowania – 1 szt. 8,00 zł netto
Wystawienie noty korygującej 8,00 zł netto
Wystawienie dokumentu kompensaty 8,00 zł netto
Wysyłka dokumentów pocztą tradycyjną 10 zł netto plus cena znaczka pocztowego – od 1 szt. listu
Wypełnienie kompletu dokumentów do zasiłku dla przedsiębiorcy w cenie usługi podstawowej
Wypełnienie kompletu dokumentów do zasiłku opiekuńczego (dla przedsiębiorcy) 20 zł netto
Dokonywanie zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej – elektronicznie 1 zmiana rocznie w cenie usługi podstawowej – kolejne zmiany – 20,00 netto zł
Wystąpienie z wnioskiem o niezaleganie do ZUS/ przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu do US 15,00 zł netto/20,00 zł netto
Sporządzanie wniosków o wydanie zaświadczenia związanego z pomocą de minimis 70 zł netto/h, nie mniej niż 30 zł netto
Zaświadczenie o dochodach dla przedsiębiorcy 3 szt. rocznie w cenie usługi podstawowej – kolejne zaświadczenia – 20,00 zł netto
Opracowywanie wniosków kredytowych, przygotowywanie dokumentów żądanych przez instytucje udzielające kredytów, udzielanie wyjaśnień dla banków – od jednego wniosku 70 zł netto /h , nie mniej niż 30,00 zł netto
Sporządzanie umów związanych z obrotem gospodarczym i analiza podatkowa, pod kątem podlegania składkom ZUS i  prawna umów już zawartych, nieprzygotowanych przez biuro (najmu, sprzedaży, użyczenia, umów związanych ze świadczeniem usług, umów zleceń, umów o dzieło, itp. ) – cena za 1 godz. od 100 zł netto /h
Korekty błędnych rozliczeń (obcych) – związanych z ZUS, VAT, PIT, CIT 70 zł netto /h nie mniej niż 30 zł netto od korygowanej deklaracji
Sporządzanie deklaracji  VAT-8, VAT-9M

PCC, SD-Z2, PIT-8AR, PIT-4R – 1 szt.

50,00 zł netto (w przypadku obsługi umów zleceń  i umów o pracę PIT-4R i PIT-8AR w zakresie dotyczącym tych usług w ramach ceny usługi podstawowej)
Sporządzenie umowy spółki cywilnej od 150 zł netto
Sporządzenie wszystkich dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki cywilnej, rejestracja w Ceidg wspólników spółki 150 zł netto
Realizacja przelewów bankowych do ZUS i US 2,5 zł netto od przelewu, nie mniej niż 15 zł netto miesięcznie
Outsourcing realizacji płatności bankowych 2,5 zł netto od przelewu, nie mniej niż 30 zł netto miesięcznie
Segregacja dokumentów, powtórny druk książki przychodów i rozchód po zakończeniu roku podatkowego w przypadku nieterminowego księgowania z uwagi na dostarczenie dokumentów po terminie 1/12 opłaty podstawowej za każdy korygowany miesiąc