Co oferujemy?

 • bezpłatny dostęp do programu do fakturowania ifaktury24 – https://www.erpxt.pl/,
 • odbiór dokumentów u klienta,
 • obsługa ZUS właściciela, w tym weryfikację wpłat w ZUS (bez udziału właściciela, co miesiąc),
 • w przypadku wystawiania faktur w innych systemach księgowych – bezpłatna konwersja danych (np. Symfonia, Subiekt, WF-MAG)
  – w przypadku konwersji dokumentów księgowych ceny ustalane indywidualnie – poniżej cennika,
 • dokonywanie zmian w ceidg – bez udziału klienta (zmiana pkd, siedziby, inne dane),
 • pełne zastępstwo klienta w kontaktach z urzędami skarbowymi i ZUS,
 • sporządzanie i wysyłkę deklaracji,
 • przechowywanie dokumentacji za bieżący rok obrotowy,
 • raportowanie w ustalonym zakresie,
 • opcjonalnie monitoring wierzytelności w ustalonym zakresie,
 • realizację przelewów do US i ZUS,
 • outsourcing płatności – realizację płatności w imieniu klienta,
 • sporządzanie zeznania rocznego,
 • szereg usług dodatkowych wspierających przedsiębiorców w codziennym prowadzeniu spraw firmy.

 

Poniżej prezentujemy średnie ceny podstawowe – pozwolą one zorientować się w poziomie cenowym oferowanych przez nas usług. Każdy dokument elektroniczny – konwertowalny – jest traktowany jako 0,5 dokumentu. Zatem w przypadku konwersji np. faktur sprzedażowych z programu klienta do wystawiania faktur (lub korzystania z bezpłatnego programu oferowanego przez biuro) ceny będą korygowane „w dół”.

Ilość dokumentów rozliczana jest w oparciu o średnią trzymiesięczną – zatem jednorazowo większa ilość faktur, nie przekłada się automatycznie na wyższą cenę usługi.

Wybór pakietu przez klienta ma charakter szacunkowy – klient nie musi zgłaszać zmniejszenia ilości dokumentów, w przypadku gdy średnia trzymiesięczna będzie niższa niż wybrany pakiet cena zostanie automatycznie skorygowana „w dół”.

 


Książka przychodów i rozchodów bez ewidencji VAT

Książka przychodów i rozchodów bez ewidencji VAT
Do 10 dokumentów 60 zł*/120,00 zł
11-30 dokumentów 75 zł*/150,00 zł
31-60 dokumentów 105 zł*/210,00 zł
61-90 dokumentów 130 zł*/260,00 zł
91-120 dokumentów 150 zł*/300,00 zł
Pow. 120 dokumentów Indywidualnie

*cena usługi przez pierwsze trzy miesiące współpracy


Książka przychodów i rozchodów z ewidencją VAT

Książka przychodów i rozchodów z ewidencją VAT
1-15 dokumentów 75 zł*/150,00 zł
16-30 dokumentów 90 zł*/180,00 zł
31-60 dokumentów 125 zł*/250,00 zł
61-90 dokumentów 160 zł*/320,00 zł
91-120 dokumentów 195 zł*/390,00 zł
Pow. 120 dokumentów indywidualnie

*cena usługi przez pierwsze trzy miesiące współpracy


Ryczałt ewidencjonowany bez VAT (z VAT)

Ryczałt ewidencjonowany bez VAT (z VAT)
Do 15 dokumentów 55 zł*/110,00 zł (75 zł/150 zł)
16-30 dokumentów 70 zł*/140,00 zł (90 zł/180 zł)
31-60 dokumentów 100 zł*/200,00 zł (120 zł/240 zł)
61-90 dokumentów 125 zł*/250,00 zł (145 zł/290 zł)
91-120 dokumentów 150 zł*/300,00 zł (170 zł/340 zł)
Pow. 120 dokumentów indywidualnie

*cena usługi przez pierwsze trzy miesiące współpracy


Księgi handlowe bez VAT

Księgi handlowe bez VAT
1-50 zapisów księgowych 199,00 zł
51-100 zapisów księgowych 299,00 zł
Każde kolejne 10 zapisów księgowych 30,00 zł
Sprawozdanie finansowe Średnie wynagrodzenie z roku za który sporządzane jest sprawozdanie


Księgi handlowe z VAT

Księgi handlowe z VAT
1-60 zapisów księgowych 500,00 zł
Każde kolejne 10 zapisów księgowych 40,00 zł
Sprawozdanie finansowe Średnie wynagrodzenie z roku za który sporządzane jest sprawozdanie


Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa
Obsługa ZUS właściciela w cenie usługi podstawowej
Obsługa kadrowo-płacowa jednego pracownika – usługa podstawowa 35 zł netto
Obsługa umowy-zlecenia ze wszystkimi składkami ZUS – usługa podstawowa 30 zł netto
Obsługa umowy-zlecenia – bez składki chorobowej – usługa podstawowa 25 zł netto
Obsługa umowy zlecenia/o dzieło – usługa podstawowa 20 zł netto
Wystawienie rachunków w imieniu zleceniobiorcy – 1 szt 5 zł netto
PIT-11, ZUS RUMUA roczny, PIT-4R, PIT-8AR w cenie usługi podstawowej – z wyjątkiem wysyłki pocztą tradycyjną
Wystawianie zaświadczeń o dochodach dla pracowników 3 zaświadczenia rocznie dla pracownika – gratis – bez wysyłki pocztą tradycyjną

kolejne zaświadczenia – 10 zł netto

Przygotowywanie dokumentów koniecznych o nawiązania stosunku pracy, bez umowy o pracę W cenie usługi podstawowej
Przygotowywanie umów o pracę/zlecenie/o dzieło Umowa standardowa cenie usługi podstawowej, przygotowanie indywidualnej umowy – 150 zł/h
Zeznanie roczne pracownika 25 zł netto
Udzielanie odpowiedzi na zapytania sądów, komorników i innych związanych z pracownikami

70 zł netto/h nie mniej niż 20 zł netto w zależności od złożoności problemu

Rozwiązywanie problemów z zakresu prawa pracy Za pośrednictwem kancelarii prawa pracy – od 150 zł/h


Zeznania roczne

Zeznania roczne
PIT-36, PIT-36L, PIT-28 – tylko z działalności gospodarczej 100 zł brutto, dla klientów biura w cenie usługi podstawowej
PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-39 do dwóch PIT-11, PIT-40, PIT-11a, PIT-8C 30 zł brutto
Zeznania z rozliczeniem dochodów z zagranicy od 75 zł brutto – wycena indywidualna w zależności od czasu potrzebnego na wykonanie zlecenia
Każdy dodatkowy PIT-11 ponad 2 10 zł brutto
Załączniki (np. PIT/O) 10 zł brutto
Ulga rehabilitacyjna 1 zł za każdą fakturę, nie mniej niż 3 zł na miesiąc – pozycje związane z posiadaną niepełnosprawnością muszą być oznaczone
Sporządzenie czynnego żalu (w przypadku wysyłki zeznania po terminie) 20 zł brutto
Elektroniczna wysyłka do US Bez opłat (konieczny przychód z zeznania z roku poprzedzającego rok złożenia deklaracji)


Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe
Podstawowa porada podatkowa 100,00 zł brutto/30 minut
Porada podatkowa 150 zł netto/h
Analiza protokołów kontroli, prowadzenie postępowań podatkowych, audyt dokumentów księgowych i kadrowych Od 120 zł netto/hCennik dodatkowych opłat i usług

 

 

Wszystkie podane ceny (poza wyraźnie zaznaczonymi jako brutto) nie zawierają podatku VAT. Cennik zawiera poglądowe ceny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.