Wszystkie podane ceny nie zawierają podatku VAT. Cennik zawiera poglądowe ceny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny służą oszacowaniu kosztów współpracy.

Książka przychodów i rozchodów z ewidencją VAT
1-5 dokumentów 150,00 zł*
6-15 dokumentów 200,00 zł
16-30 dokumentów 250,00 zł
31-60 dokumentów 330,00 zł
61-90 dokumentów 410,00 zł
91-120 dokumentów 490,00 zł
121- 150 dokumentów 570,00 zł
151- 180 dokumentów 650,00 zł
181 – 210 dokumentów 730,00 zł
pow. 210 dokumentów Indywidualnie

 

Książka przychodów i rozchodów bez ewidencji VAT
1-5 dokumentów 130,00 zł*
6-15 dokumentów 150,00 zł
16-30 dokumentów 180,00 zł
31-60 dokumentów 240,00 zł
61-90 dokumentów 300,00 zł
91-120 dokumentów 360,00 zł
121- 150 dokumentów 420,00 zł
151- 180 dokumentów 480,00 zł
181 – 210 dokumentów 540,00 zł
pow. 210 dokumentów Indywidualnie

 

Ryczałt ewidencjonowany bez VAT (z VAT)
Do 15 dokumentów 130,00 zł*/170,00 zł
16-30 dokumentów 170,00 zł/210,00 zł
31-60 dokumentów 210,00 zł/250,00 zł
61-90 dokumentów 250,00 zł/290,00 zł
91-120 dokumentów 290,00 zł/330,00 zł

 

*dla tego pakietu odbiór dokumentów u klienta, nie jest bezpłatny i wynosi 20 zł netto.

Każdy dokument ponad wybrany abonament podlega dodatkowej opłacie – w przypadku książki przychodów i rozchodów wraz z ewidencją VAT, opłata wynosi 3,5 zł netto, a w przypadku książki przychodów i rozchodów bez prowadzenia ewidencji VAT – 3 zł netto.

Liczba dokumentów jest obliczana w oparciu o średnią trzymiesięczną, czyli ewentualne przekroczenia zostaną uwzględnione w fakturze kończącej kwartał.

Jeśli ewentualna dopłata przekroczyłaby kolejny próg cenowy lub jest ich znaczniej mniej niż w pakiecie wybranym przez klienta automatycznie wyliczona stawka będzie oparta o korzystniejsze obliczenie, tak jakby klient korzystał z wyższej lub niższej opcji.

W przypadku gdy taka tendencja się utrzymuje – podpisujemy aneks do umowy.

W każdym przypadku opłata ma odzwierciedlać nakład pracy konieczny do wykonania danej usługi.

Co rozumie się przez dokument? Nie są to tylko faktury, ale generalnie każdy dokument na podstawie którego dokonujemy odrębnego księgowania lub który podlega weryfikacji i w jej toku zostaje odrzucony jako dokument księgowy – może to być faktura, rachunek, pozycja wyciągu (np. opłata skarbowa, opłata za prowadzenie konta itd.), dokument różnicy kursowej, dokument amortyzacji, lista płac.

 

Księgi handlowe
1-5 zapisów księgowych 199,00 zł
6-10 zapisów księgowych 299,00 zł
11-20 zapisów księgowych 399,00 zł
21-30 zapisów księgowych 499,00 zł
31-50 zapisów księgowych 699,00 zł
51-70 zapisów księgowych 799,00 zł
71-100 zapisów księgowych 899,00 zł
Powyżej 100 pozycji Do negocjacji
Sprawozdanie finansowe Średnie wynagrodzenie z roku za który sporządzane jest sprawozdanie

 

Oferujemy także szereg usług dodatkowych – szczegółowy cennik znajdą Państwo tutaj.


W celu uzyskania szczegółowej wyceny można skorzystać z poniższego formularza:


Forma prawna:
Ilość właścicieli:
Rodzaj prowadzonej działalności:
Prowadzę działalność gospodarczą:
Forma księgowości:
Firma jest podatnikiem VAT:
Firma dokonuje dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych (współpracuje z innymi firmami z terytorium Unii Europejskiej) *:
Firma dokonuje dostaw nabyć do krajów trzecich (poza terytorium Unii Europejskiej)
Średnia liczba dokumentów sprzedaży w miesiącu :
Firma stosuje program do fakturowania:
Nazwa programu:
W przypadku niestosowania programu do fakturowania – firma skorzysta z bezpłatnego programu dostarczanego przez biuro
Średnia liczba dokumentów zakupu w miesiącu :
Magazyn prowadzony w systemie informatycznym
Nazwa programu:
Ilość innych dokumentów podlegających księgowaniu (np. noty odsetkowe, noty przychodowe, wydatki księgowane na podstawie umów, umorzenia, otrzymane odszkodowania)
Pojazdy wykorzystywane w prowadzeniu DG nie będące środkiem trwałym.
Liczba pojazdów :
Ilość rachunków bankowych w PLN, z których korzysta firma:
Ilość rachunków bankowych w walutach obcych:
Rodzaj obsługi kadrowo-płacowej :
Średnia pracowników w miesiącu:
Średnia liczba osób wykonujących prace na podstawie umowy zlecenia/o dzieło:

Dane kontaktowe