Książka przychodów i rozchodów
1-15 dokumentów 150,00 zł
16-30 dokumentów 220,00 zł
31-60 dokumentów 330,00 zł
61-90 dokumentów 410,00 zł
91-120 dokumentów 490,00 zł
121- 150 dokumentów 570,00 zł
151- 180 dokumentów 650,00 zł
181 – 210 dokumentów 730,00 zł
pow. 210 dokumentów Indywidualnie

 

 

Ryczałt ewidencjonowany
Do 15 dokumentów 130,00 zł
16-30 dokumentów 180,00 zł
31-60 dokumentów 210,00 zł
61-90 dokumentów 240,00 zł
91-120 dokumentów 270,00 zł

 

 

Księgi handlowe
1-5 zapisów księgowych 199,00 zł
6-10 zapisów księgowych 299,00 zł
11-20 zapisów księgowych 399,00 zł
21-30 zapisów księgowych 499,00 zł
31-50 zapisów księgowych 699,00 zł
51-70 zapisów księgowych 799,00 zł
71-100 zapisów księgowych 899,00 zł
Powyżej 100 pozycji Do negocjacji
Sprawozdanie finansowe Średnie wynagrodzenie z roku za który sporządzane jest sprawozdanie

 

Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Oferujemy także szereg usług dodatkowych – szczegółowy cennik znajdą Państwo tutaj.


W celu uzyskania szczegółowej wyceny można skorzystać z poniższego formularza:


Forma prawna:
Ilość właścicieli:
Rodzaj prowadzonej działalności:
Prowadzę działalność gospodarczą:
Forma księgowości:
Firma jest podatnikiem VAT:
Firma dokonuje dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych (współpracuje z innymi firmami z terytorium Unii Europejskiej) *:
Firma dokonuje dostaw nabyć do krajów trzecich (poza terytorium Unii Europejskiej)
Średnia liczba dokumentów sprzedaży w miesiącu :
Firma stosuje program do fakturowania:
Nazwa programu:
W przypadku niestosowania programu do fakturowania – firma skorzysta z bezpłatnego programu dostarczanego przez biuro
Średnia liczba dokumentów zakupu w miesiącu :
Magazyn prowadzony w systemie informatycznym
Nazwa programu:
Ilość innych dokumentów podlegających księgowaniu (np. noty odsetkowe, noty przychodowe, wydatki księgowane na podstawie umów, umorzenia, otrzymane odszkodowania)
Pojazdy wykorzystywane w prowadzeniu DG nie będące środkiem trwałym.
Liczba pojazdów :
Ilość rachunków bankowych w PLN, z których korzysta firma:
Ilość rachunków bankowych w walutach obcych:
Rodzaj obsługi kadrowo-płacowej :
Średnia pracowników w miesiącu:
Średnia liczba osób wykonujących prace na podstawie umowy zlecenia/o dzieło:

Dane kontaktowe